21.01.2022

Існує кілька видів кислотності у ґрунті, і плутатися в них не можна.
Три основні види кислотності грунту, що важливі для агронома, це – актуальна (вона ж водна, вона ж активна), потенційна (вона ж сольова, вона ж обмінна) і гідролітична. У різних випадках вимірюють різні види кислотності і, що найголовніше, для кожного виду кислотності існуют свої градації «кисла – нейтральна – лужна».
Актуальна кислотність вимірюється у водній витяжці ґрунту. Це та сама кислотність, при якій рН нейтрального ґрунту дорівнює 7. 0. Але вимірювати актуальну кислотність має сенс тільки в період вегетації рослин, щоб розуміти ситуацію з кислотністю «саме зараз».
Потенційну кислотність ґрунту вимірюють, щоб з’ясувати найімовірніший рівень рН під час майбутньої вегетації рослин. Її слід з’ясувати під час базового аналізу ґрунту восени. Зверніть увагу, що нейтральним для цього виду рН є 6.0.
І нарешті, гідролітична кислотність. Її вимірюють для того, щоб точно розрахувати норми внесення вапна. Саме цей показник вводиться у відповідні формули, що дозволяють спланувати внесення вапна рівно в тих кількостях, щоб не просто «знизити кислотність», а довести її до певного потрібного рослинам рівня. Нейтральний показник тут дорівнює 2.0

Методи визначення pH
Найточніший метод визначення рН ґрунту – за допомогою pH-метра. Другий спосіб, який є простим та легким, але менш точним, полягає у використанні деяких показників або барвників. Багато барвників змінюють колір зі збільшенням чи зменшенням рН, що дозволяє оцінити рН ґрунту.
Чим обумовлений рівень pH ґрунту?
Рівень рН ґрунту обумовлений вихідним матеріалом ґрунту, історичним типом рослинності, кліматичними особливостями (особливо кількістю опадів) і віком ґрунтів.
Як впливає pH на сільськогосподарські рослини?
pH ґрунту впливає на доступність поживних речовин, особливо фосфору, мікроелементів і на біологічну активність ґрунту.

Якщо визначено низький рівень pH, тобто ґрунти кислі:
• знижується врожайність і прибутковість;
• відбувається зниження розвитку азотофіксуючих бактерій Rhizobium, які забезпечують фіксацію атмосферного азоту;
• гербіциди з сімейства імідазолінонів (imi-гербіциди), такі як Євролайтінг або Фабіан, повільно розкладаються в кислих ґрунтах;
• алюміній, що є у ґрунті, може ставати токсичним для рослин і викликати порушення фізіологічних процесів, може призводити до слабкого розвитку кореневої системи і пошкодження рослин;
• навіть при високому мінеральному фоні не гарантується отримання врожаю, бо багато елементів можуть ставати токсичними і баланс мінеральних елементів в рослинах порушується.

Якщо визначено високий рівень pH, тобто ґрунти лужні:
• знижується врожайність і прибутковість;
• доступність фосфору і більшості мікроелементів знижується, що робить правильне внесення цих елементів більш важливим;
• втрати на випаровування внесеної у ґрунт сечовини зростають;
• збільшуються ризики отримання рослинами опіків від контакту коренів з сечовиною;
• гербіциди з сімейства сульфонілсечовин і триазинів (атразин, та ін.) та інші гербіциди повільно розкладаються в таких ґрунтах.