17.09.2020

Магній зустрічається у великих кількостях у природі в лужному ґрунті.
Магній є складовою хлорофілу, допомагає у фосфатному метаболізмі, а також активує кілька ферментних систем. Він засвоюється рослиною лише у формі іонів Mg2+. За кількісним показником у рослині він знаходиться на четвертому місці після азоту, калію і кальцію.
Магній разом з кальцієм є дуже важливими для доступу повітря і води в ґрунт. Магній допомагає утримувати часточки ґрунту разом. Але якщо його забагато, а вологи замало, ґрунт стає надто твердим, або ж навпаки, за надмірної вологи глинистий ґрунт стає липким. У насичені основами магнію має бути в ідеалі 12%. Якщо рівень магнію нижче 10%, страждають всі культури. Якщо вміст магнію 6-8%, кальцію 80-90%, то кальцій приховує реальний стан речей. Надмірний вміст магнію в ґрунті перешкоджає рослинні ввібрати достатню кількість магнію і аналіз тканини листя культур, як правило виявить дефіцит магнію.
Магній на відміну від кальцію, рухливіший і може перерозподілятися рослиною: зі старих листків він надходить у молоді, а після цвітіння – з листків потрапляє в насіння. Нестача магнію більшою мірою впливає на розвиток репродуктивних органів рослин – насіння, бульби, коренеплоди.

Основним фактором, що впливає на біодоступність цієї поживної речовини для рослин, є pH ґрунту. Найвища вона, коли рН становить від 5,0 до 7,5.
Магній більше впливає на рН ґрунту ніж кальцій. Як тільки магнію стає в ґрунті забагато, рівень рН різко зростає. Дефіцит магнію найчастіше виникає в кислих ґрунтах з глибокою текстурою.

Нестача магнію пригнічує синтез азотовмісних сполук, зокрема хлорофілу, збільшує активність пероксидази, посилює окислення у органах рослини. Малий вміст магнію веде до зменшення рівня фосфору в рослинах, навіть за умови, що фосфати є в живильному субстраті в достатніх кількостях, адже фосфор рухається по рослині, як правило, в органічній формі. Тому нестача магнію гальмуватиме утворення фосфорорганічних сполук, а отже і розподіл фосфору в організмі рослини. Дефіцит магнію на полі тривалий час може бути непомітним. На розвитку й рості листового апарату рослини, нестача магнію починає відображатися через 10 днів, але типові ознаки дефіциту стають помітними десь на 15 день.

Тому моніторинг вмісту магнію так як і інших елементів в ґрунтах повинен проводитись завчасно, тому що компенсувати дефіцит або фізіологічну потребу на даному етапі вегетації при візуальних їх ознаках практично неможливо.

Джерело: https://pni.com.ua/  Інститут живлення рослин; Ніл Кінсі та Чарльз Уолтерс «Практична агрономія».