Якість питної води | Afina Pallada
Аналіз води

Якість питної води

Якість питної води
ПОКАЗНИКИ:
  • pH (водневий показник)
  • Масова частка заліза, натрію, калію, кальцію, магнію, марганцю, цинку, міді, молібдену, алюмінію, барію, берилію, кадмію, кобальту, арсену (миш’яку), хрому, нікелю, плюмбуму (свинцю), селену, стронцію, арґентуму (срібла)
ПОСЛУГИ:
  • Вміст в природних, питних водах елементів (за нормами ДСТУ 7525:2014, ДСанПін 2.2.4-171-10)
Термін виконання 3 дні.

Ціна:  900 грн