Аналіз добрив | Afina Pallada

Аналіз добрив

Лабораторія

Аналіз добрив

ПОСЛУГИ:
 • Визначення масової частки діючої речовини в добривах, нормативи згідно вимог
ПОКАЗНИКИ:
 • масова частка вологи та сухого залишку - Ціна:  150 грн
 • pH розчину визначеної концентрації - Ціна:  100 грн
 • Гранулометричний склад добрив - Ціна:  300 грн
 • азот амонійний - Ціна:  270 грн
 • азот загальний - Ціна:  470 грн
 • азот нітратний - Ціна:  400 грн
 • азот амідний - Ціна:  470 грн
 • фосфор загальний - Ціна:  450 грн
 • фосфор водорозчинний - Ціна:  400 грн
 • фосфор засвоюваний - Ціна:  400 грн
 • калій загальний - Ціна:  450 грн
 • сірка загальна або/та сульфати - Ціна:  350 грн
 • вільна кислота - Ціна:  150 грн
 • вільний луг - Ціна:  150 грн
 • густина (щільність рідких добрив) - Ціна:  100 грн
 • Якість КАСу - Ціна:  1000 грн
 • Якість аміаку водного технічного - Ціна:  400 грн
 • Якість гіпсу та фосфогіпсу - Ціна:  800 грн
 • Якість вапнякових меліорантів - Ціна:  550 грн
 • Біурет - Ціна:  400 грн
 • Масова частка водорозчинних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  350 грн за 1 показник
 • Масова частка загальних форм сірки (SO3), заліза (Fe), марганцю (Mn), цинку (Zn), міді (Cu), кобальту (Cо), кальцію (CаО), магнію (MgO), натрію (Na), бору (В), молібдену (Мо) - Ціна:  450 грн за 1 показник
Термін виконання до 10 робочих днів.

методика